Thursday, September 21, 2017
YIHR
YIHR logo

Konkurs: Pozita – Drejtor/e Ekzekutiv/e

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë fton të gjithë të interesuarit të aplikojnë për pozitën e Drejtorit/es Ekzekutiv/e. Përgjegjësitë kryesore të Drejtorit/es Ekzekutiv/e janë: ngritja e fondeve të organizatës, zhvillimi i projekteve, menaxhimi i programeve [...]

August 22, 2017 Lajme
idea-farm

Thirrje për grante të vogla – Idea Farm

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e  Njeriut (YIHR-KS) shpallë thirrjen për projekt propozimet në kuadër të Programit të Granteve të Vogla për vitin 2017, që ka për qëllim rritjen e përfshirjes së rinisë në edukim, monitorim (platforma online [...]

July 14, 2017 Lajme
YIHR logo

Thirrje për Aplikim – Hulumtues/e

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut Kosovë – YIHR KS në kuadër të projektit “FUQIZIMI I VOTUESVE TË RINJË NGA KOMUNITETI ROM, KOMUNITETI EGJIPTIAN DHE KOMUNITETI ASHKALI” i përkrahur nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – [...]

June 21, 2017 Lajme
YIHR logo

Thirrje për aplikim për vëzhgues të zgjedhjeve

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë – YIHR KS si anëtare e Koalicionit për monitorimin e zgjedhjeve të përgjithshme Demokracia në Veprim – DnV, që do të zhvillohen me 11 qershor 2017 shpallë këtë thirrje [...]

May 16, 2017 Lajme

Aktivitetet e ardhshme

No events found