Thursday, April 26, 2018
YIHR

YIHR KS je promovisala objavljivanje svoje studije “Zakon o zabrani diskriminacije: Mehanizmi sprovođenja.”

December 16, 2012
????????????????????????????????????

Objavljivanje političke studije Anti-diskriminacijskog Zakona: Mehanizmi za Implementaciju je održano 19-og decembra 2012-te na konferenciju za novinare u Hotelu Priština, kojem su prisustvovali osoblje sa institucija, civilno društvo, Ombudsman i medjunarodne organizacije.

Politička studija razmatra postojeću implementaciju Anti-diskriminacijskog Zakona i Zakona o Ravnopravnosti Polova na Kosovu i njihovu efikasnost. Pored toga, uvaženi su i medjunarodni standardi u ovoj oblasti, takodje uzimajući u obzir slična mehanizma implementacije koji postoje u jednom broju zemalja regiona i šire.

Konferenciju je otvorila Gđica Raba Gjoshi – Izvršna Direktorka Inicijative Mladih za Ljudska Prava – Kosovo, dok su se nalazi sa isveštaja bili predstavljeni od strane autora Gđice Natyra Avdiu. Jedan broj panelista su doprineli konferenciji npr., Gđa. Suzana Novoberdaliu (Predsednica Odbora za Ljudska Prava, Skupština Kosovo), G. Sami Kurteshi (Ombudsman Kosova),Gđa. Sadete Demaj-Kajtazi (Kancelarija za Dobro Upravljanje) i G. Nedim Osmanagic (Kancelarija Visokog Komesara za Ljudska Prava – samostalna kancelarija Kosovo).

Tokom svojih izlaganja, Gđa. Novoberdaliu izvestila je o radu Odbora uključujući praćenje Anti-diskriminacijskog Zakona, u vezi čega će biti objavljen izvesštaj. Pored toga, Gđa. Novoberdaliu je ponovila da pošto se zakon ne može primeniti, treba da se dopuni i da se implementacijska strategija odloži dok se ne prave takve izmene. G. Kurteshi je govorio o slučajevima diskriminacije kojima se bavila njegova kancelarija i o ograničenom mandatu njegove kancelarije u ovoj oblasti. Dok je Gđa. Demnaj-Kajtazi izvestila da je Vlada Kosova uključila Anti-diskriminacijski Zakon u zakonodavnoj agendi za 2013 godinu i da se njena kancelarija raduje saradnji sa svim zainsteresovanim stranama. Dok je G. Osmanagic napomenuo da ovaj rad YIHR KS je dobar mehanizam za upotrebu od strane donosioca odluka o budućim izmenama a i da njegova kancelarija može pružiti ekspertizu u narednim koracima.

Tokom diskusije se govorilo u više detalja o raznim mehanizmima koji postoje u drugim zemljama regiona, kao što je npr Bugarska.

U celini, konferencija je pružila dobru priliku da se razgovara o implementaciji mehanizama u ovoj oblasti i da se dele najnovija dešavanja.. YIHR KS će nastaviti da radi sa svim zainteresovanim stranama kako bi se osiguralo da Anti-diskriminacijski Zakon pruža efikasnu zaštitu za sve.


Download