Thursday, April 26, 2018
YIHR

U ime slobode izražavanja

January 30, 2014
1

 Inicijativa Mladih za Ljudska Prava – Kosovo (YIHR KS) podržana od Civil Rights Defenders, tokom organizovane konferencije, objavila je poslednji izveštaj koji se bavi upotrebom govora mržnje u onlajn medijima i odnos sa slobodom izražavanja. Izveštaj predstavlja rezultate monitoringa objavljenih komentara od strane onlajn media tokom 2013-te.

U ovoj konferenciji su bili prisutni predstavnici raznih institucija i aktivisti ljudskih prava. Pozvani panelisti su bili G. Imer Muškolaj – Zamenik-Predsednika Upravnog Saveta Štampe Kosova, Gđa. Alma Lama – Poslanica u Skupštini Kosova, G. Joel Mermet, Direktor Kancelarije, Kancelarija Visokog Komesara za Ljudska Prava – Kancelarija na Kosovu, G. Artan Haraćija – Odgovorni Urednik /Multimedia, Novine Zëri, G. Adriatik Kelmendi – Novinar, KTV, i Gđa. Flutura Kusari – Pravni savetnik, Balkanska Mreža Istraživačkog Novinarstva.

Gđa. Alma Lama, dostojni branioc ljudskih prava, tokom njenog govora je ispričala o pretnjama koje je dobila preko komentara u onlajn medijima u ime slobode izražavanja. ‘Ja sam žrtva. Pretili su mi životom, meni i mojoj familiji. Ja se ne osećam bezbedno o sebi i svojoj ćerki. Ja živim u strahu’ – rekla je poslanica Lama.

G. Mermet je izrazio zabrinutost o nalazima izveštaja i objasnio je napore koje Kancelarija Viskog Komesara čini širom sveta u borbi protiv govora mržnje. S druge strane, on je rekao da treba biti oprezan kad se govori o ograničenju slobode izražavanja, jer je to jedno od osnovnih prava. ‘Treba pronaći načine da se filtrira govor mržnje. Ukoliko je komentar izbrisan, onda čitalac treba da bude informisan o ovome, ili novinari bi trebalo da se uključe u raspravu sa komentatorima. Anonimnost je od suštinskog značaja za slobodu izražavanja.” – rekao je G. Joel Mermet.

‘Građani treba da se žale a mediji trebaju biti svesni’ rekao je G.Muškolaj, trudeći se da ohrabruje građane da se odupru ovom diskursu mržnje preko deponiranja žalbi i da slede primer YIHR KS- koja je već podnela nekoliko žalbi protiv portala. On je takođe govorio o ulozi koju je odigrao Savet Štampe Kosova u rešavanju problema govora mržnje u onlajn medijima.

G. Haraćia iz novine Zëri izjavio je da jedini razlog zašto je govor mržnje dozvoljen u portalima je nedostatak osoblja i ekonomski razlozi, i da Zeri već čini napore da kontroliše komentare koji sadrže govor mržnje, i da će to uraditi i ubuduće. S druge strane, G. Adriatik Kelmendi rekao je da nedostatak osoblja i ekonomski razlozi nisu razlozi za postojanje govora mržnje u portalima. Prema njemu ‘obrazovanje i podizanje svesti građana su ključni za eliminisanje govora mržnje’.

Gđa. Kusari iz BIRN je rekla da slučaj Gđe. Lama je najbolji pokazatelj neuspeha tužilaštva u ispunjenju svojih dužnosti. Ona je takođe istakla da je eliminisanje govora mržnje od velike važnosti i da sa ovo može uraditi ako onlajn portali slede primer novina Jeta ne Kosove u uređivanju komentara.

Konferencija se nastavila otvorenom diskusijom, gde su prisutni imali mogućnost da iznese svoje stavove o nalazima izveštaja.

Izveštaj možete naći ovde.

      

Download