Sunday, April 22, 2018
YIHR

Postani YIHR KS aktivist/kinja!

        Dragi/e prije nego što odlučite postati član, molimo Vas pročitajte manifest moje inicijative.                                           

Manifest “Moje Inicijative”

Naša vizija je moderno i građansko Kosovo, koje u potpunosti prihvata evropske vrednosti. Mi verujemo da mladi imaju moć da ovu viziju pretvore u stvarnost. Sve što je potrebno su ozbiljna rešenost i volja… i manje jalovih žalopojki dok se ispija makijato.

Duge godine represije i rata prouzrokovale su ozbiljna oštećenja u našim individualnim i društvenim psihama, otevši nam građansko dostojanstvo i stvorivši ubeđenje da smo bespomoćni pred strukturama moći. Kosovsko društvo dugo je bilo nemo u ime krupnih političkih procesa. Dok se magla populizma diže i licemerstvo postaje transparentnije, potreba za društvenim delovanjem postaje sve neophodnija. Kosovska omladina mora da povrati osećaj za zajednicu i da kanališe svoju energiju kroz napredne ciljeve.

Moja Inicijativa sastoji se od grupe odgovornih građana koji su voljni da razbiju apatiju koja ih okružuje i pokrenu motore političke i društvene promene. Mi smo aktivni građani, spremni da pokrenemo druge u ime naprednih ciljeva. Mi smo uporni psi čuvari, uvek spremni da se suprotstavimo proizvoljnim zloupotrebama moći. Mi smo vizionari,  ubeđeni da je jedini način za napredak prihvatanje vrednosti i principa evropskih demokratija.

Buduća država više nam neće biti „strana“. Po prvi put u svojoj istoriji, imaćemo punu odgovornost za našu demokratiju. Suštinski cilj Moje Inicijative je da se postaramo za to da ova demokratija koja se pomalja bude pravična, sveobuhvatna, transparentna i da se prema svim svojim građanima odnosi sa punim poštovanjem. Ključni princip Moje Inicijative je uverenje da kosovsko društvo može da postane zaista slobodno i kohezivno samo ako država bude štitila prava svih manjinskih grupa, bez ikakve diskriminacije.

Moja Inicijativa veruje da je za kosovsku omladinu od suštinskog značaja da:

  • Razvije snažniji smisao za kritičko mišljenje u odnosu na političke i društvene procese.
  • Postane aktivnija u suprotstavljanju strukturama vlasti kada nanose nepravdu.
  • Ohrabruje mehanizme suočavanja sa prošlošću da bi društvo moglo da se okrene budućnosti.
  • Da razvija društvenu svest o promociji i zaštiti ljudskih prava i potrebi suprotstavljanja kršenju ovih prava.

Moja Inicijativa otvorena je za svakoga ko deli iste vrednosti i principe i voljan je da pomogne da se oni razglase.