Tuesday, March 6, 2018
YIHR

YIHR KS takohet me Këshilltarin Politik- Ligjor të Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), z. Faton Fetahu.

1576 February 9, 2017 Lajme, News, Vesti
Photo from the meeting  YIHR KS and MEST, on 09.02.2017

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë u takua me Këshilltarin Politik- Ligjor të Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), z. Faton Fetahu.

YIHR KS e njoftoi z. Fetahu për aktivitetet në kuadër të projektit “Youth for Justice”, mbajtjen e ligjëratave në shkollat e mesme në  regjione të ndryshme të Kosovës. Në këto ligjërata të rinjtë do të mësojnë rreth sistemit të drejtësisë në Kosovë, të drejtave të tyre për qasje në punën e këtij sistemi si dhe përgjegjësinë që ka sistemi i drejtësisë tek qytetarët.

Duke pasur parasysh se për zbatimin e këtij projekti mbështetja e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë është përcaktuese z. Fetahu, në emër të Ministrit Bajrami, u dakordua që MASHT të lejoj YIHR KS të mbaj ligjerata në shkollat e mesme. Poashtu, në takim u dakordua që memorandum bashkëpunimi të përfundohet dhe nënshkruhet javën e ardhshme.

YIHR KS është duke implementuar e projektit “Youth for Justice” përmes programit “Demand for Justice” i cili zbatohet nga National Center for State Courts dhe mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan, Byroja për Çështje Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Zbatimit të Ligjit. Ky program ka për qëllim fuqizimin e zhvillimit të kërkesës për drejtësi në Kosovë.

Foto nga takimi mes YIHR KS dhe MASHT, më 09.02.2017

Foto nga takimi mes YIHR KS dhe MASHT, më 09.02.2017

 

 

Like this Article? Share it!