Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Në prag të shtatëmbëdhjetë vjetorit të përfundimit të luftës ’98-‘99, shoqëria kosovare ende përballet me dilemën rreth ngjarjeve që kanë ndodhur gjatë asaj lufte. Në mungesë të ballafaqimit me të kaluarën marrëdhëniet në rajon janë ende të tendosura, duke mos bashkëpunuar qoftë në aspektin politik apo ekonomik.

Teuta Hoxha, anëtare e Koalicionit “Të Drejta të Barabarta për të Gjithë” shpjegon më shumë në artikullin e saj arsyet e shënimi të datës 24 Mars, Ditën Ndërkombëtare të së Drejtës për të Vërtetën lidhur me shkeljet e rënda të të drejtave të njeriut dhe për dinjitetin e viktimave. Artikullin e plotë mund të e gjeni këtu.

ERAC disclaimer