Author - Fiona

KOMUNIKATË PËR PUBLIKUN

Pas më shumë se një viti prej inicimit të rastit kundër avokatit Tomë Gashi për shkelje etike është mbajtur shqyrtimi kryesor në Komisionin Disiplinor të Odës së Avokatëve të Kosovës. Në shkurt të vitit 2020, avokati Tomë Gashi kishte shkelmuar gjësendet e një personi që kërkonte lëmoshë në sheshin Nënë Tereza, i cili i përket njërit nga...

Open Call – Expert in Peace Building and Education

The Reconciliation and Conflict Transformation Activity is looking for an Expert in Peace Building and Education to prepare the transformational non-formal education program. The transformational non-formal education program aims to become an alternative material for peace education with young people and teachers within the existing formal education. The program will be aimed at secondary schools,...

RAPORTI VJETOR 2020

Ky raport do ju njoftoj me punën e Nismës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR KS) gjatë vitit 2020. Ju ftojmë të lexoni më shumë për aktivitetet tonat që angazhuan +1800 të rinj gjatë vitit të fundit.

NJOFTIM PËR MEDIA: Publikimi i dytë i përbashkët i shoqërisë civile; Raporti për të drejtat e njeriut në Kosovë në vitin 2020

Prishtinë, 31 maj 2021: Kemi knaqësinë të ju njoftojmë për publikimin zyrtar të raportit të dytë të përbashkët të shoqërisë civile për të drejtat e njeriut në Kosovë. Raporti ofron një përmbledhje të situatës së të drejtave të njeriut në Kosovë në vitin 2020, duke përfshirë problemet dhe sfidat kryesore për realizimin e të...

Thirrje për aplikim: Programi i Bursave për Paqe

Pozita: Bursist/e Afati i fundit për aplikim: 31 maj, 2021 Aplikantët e përshtatshëm: Studentë të rinj nga të gjitha universitetet në Kosovë (18 - 25 vjeç) Vendndodhja: Kosovë Përshkrimi i programit: Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut - Kosovë po organizon një program të bursave tre mujore me pagesë. Pesëmbëdhjetë studentë nga komunitetet shqiptare dhe serbe...

Ekspert/e për Vlerësim të Projektit

APLIKO PËR VLERËSIM TË PROJEKTIT Youth Initiative for Human Rights - Kosovë (YIHR - KS) është duke kërkuar një ekspert për vlerësimin e projektit “Youth for Justice” që mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan/INL. “Youth for Justice” është projekt një vjeçar me qëllimin kryesor për të fuqizuar të rinjtë për të kërkuar drejtësi dhe për t’u...