Author - Fiona

DEKLARATË PËR SHTYP: Lansimi i Raportit të Tretë Vjetor të Përbashkët të Shoqërisë Civile mbi Situatën e të Drejtave të Njeriut në Kosovë

Prishtinë, 11 maj 2022: Kemi kënaqësinë të njoftojmë publikimin zyrtar të raportit të tretë të përbashkët të shoqërisë civile mbi të drejtat e njeriut në Kosovë. Raporti paraqet një pasqyrë të situatës së të drejtave të njeriut në Kosovë për vitin 2021, duke përfshirë problemet dhe sfidat më urgjente për realizimin e të drejtave...

REAGIM

300 euro gjobë për dhunë fizike ndaj gruas! Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Penal me gjyqtare Snežana Mihajlović në vendimin me numër P.nr.287/21 ka shqiptuar dënim me gjobë prej 300 euro dhe e ka cilësuar veprën penale lëndim i lehtë trupor, ndaj të pandehurit i cili ka ushtruar dhunë ndaj gruas së...

Call for Applications: “Escaping the Loop of Nationalism and Populism”

The Centre international de formation européenne (CIFE) in Nice, the Youth Initiative for Human Rights in Belgrade and the Crossborder factory in Berlin are inviting young people from Albania, Bosnia and Herzegovina, France, Germany, Kosovo, North Macedonia, Montenegro, and Serbia to our programme: “Escaping the Loop of Nationalism and Populism” Become part of a group of...

Thirrje e hapur: “Ribashkimi i Rrjetit të Alumnive të YIHR – Kosovë dhe Serbi”

Të rinjtë për Kosovën dhe Serbinë, të cilët më parë kanë qenë të përfshirë në të paktën një nga aktivitetet e YIHR-së në nivel kombëtar ose rajonal, ftohen të aplikojnë për Punëtorinë “Ribashkimi i Rrjetit të Alumnive të YIHR-së - Kosova dhe Serbia”, për të diskutuar dhe rimenduar rreth aktiviteteve aktuale dhe praktikave që...

Thirrje për shprehje të interesit për Kompani/Organizata për realizimin e shtatë (7) muraleve

Termat e referencës Për: Realizimin e shtatë (7) muraleve në shtatë (7) shkolla të mesme të larta në regjionet Prishtinë, Pejë, Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë, Prizren dhe Gjakovë, në kuadër të projekti “Youth for Justice/Të Rinjtë për Drejtësi”  të mbështetur nga Departamenti i Shtetit Amerikan/INL. Për organizatën: Youth Initiative for Human Rights (YIHR) fillimisht u krijua si një...

PROGRAMI I PRAKTIKËS

YIHR KS fton të gjithë të rinjtë që janë studentë/e (viti i fundit) apo të diplomuar/a rishtazi (në 3 apo 4 vitet e fundit) nga Fakulteti Juridik, universitetet publike apo private që të aplikojnë për Programin e Praktikës në gjykatat themelore në Kosovë dhe degët e tyre. Programi i Praktikës zhvillohet në kuadër të projektit...

STOP LUFTËS NË UKRAINË!

Rrjeti Rajonal i Nismës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, që punon në vendet e pasluftës në Bosnje dhe Hercegovinë, Kroaci, Kosovë, Mal të Zi dhe Serbi, duke përjetuar efektet e luftës dhe duke qenë se vuajmë ende pasojat e veprimeve të tilla si ato të Federatës Ruse ndaj Ukrainës, dënon fuqishëm...

Studim i rastit – Parimi: ‘Qasja e bazuar në gjini duhet të jetë pjesë e të gjitha proceseve të Ballafaqimit me të Kaluarën BmK’

Me qëllim të promovimit të parimeve për Ballafaqimin me të Kaluarën dhe në veçanti parimit “Qasja e bazuar në gjini duhet të jetë pjesë e të gjitha proceseve të Ballafaqimit me të Kaluarën BmK”, FDHK publikon këtë analizë e cila spjegon përpjekjen dhe avokimin e akterëve të ndryshëm drejt njohjes dhe përfitimit të statusit...