Author - Fiona

Ekspert/e për Vlerësim të Projektit

APLIKO PËR VLERËSIM TË PROJEKTIT Youth Initiative for Human Rights - Kosovë (YIHR - KS) është duke kërkuar një ekspert për vlerësimin e projektit “Youth for Justice” që mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan/INL. “Youth for Justice” është projekt një vjeçar me qëllimin kryesor për të fuqizuar të rinjtë për të kërkuar drejtësi dhe për t’u...

Open Call for a Project Coordinator

Position: Project Coordinator Youth Initiative for Human Rights - Kosovo is a non-governmental organization established in 2004 which works in promoting and protecting human rights and democratic values, with a focus in the process of dealing with the past, human rights, and the role of youth in Kosovo as well as in the region. YIHR...

Open Call for a Trainer

Facilitating seven (7) legal research workshops within the “Improving access to justice at the municipal level” project YIHR KS is seeking a justice system and administrative law expert to facilitate seven legal research workshops that will be held with law high school students for the project “Improving access to justice at the municipal level” funded...