Bordi

Bordi

Linda Gusia

Linda Gusia është sociologe, aktiviste dhe pedagoge në departamentin e Sociologjisë në Universitetin e...