Ballina

OPEN CALL: Program Assistant

We are looking for a Program Assistant to join our team! Details about the position:  Place: Prishtina Starting date: October, 2021 Status: Full time Main duties and responsibilities: Support the implementation of activities within the projects; Assist in preparing projects reports, project development and grants writing; Conduct thorough desk research on human rights, rule of law,...

Odalović and Lazarević want a new conflict — drawing parallels between Kosovo and Afghanistan

Odalovic dhe Lazarevic duan konflikt të ri — nxjerrin paralele në mes të Kosovës dhe Afganistanit  Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë (YIHR Kosovë) dhe Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Serbi (YIHR Serbia) dënojnë deklaratat nga Veljko Odalovic, Sekretar i Përgjithshëm i Asamblesë Kombëtare të...

Reagim i shoqërisë civile ndaj kërkesës për konfidencialitet nga Komisioni ad-hoc për përzgjedhjen e anëtarit të Bordit për Ankesa të Mediave

Prishtinë, 27 korrik 2021 – Komisioni ad-hoc i Kuvendit të Kosovës për përzgjedhjen e anëtarit të Bordit për Ankesa të Mediave, ka kërkuar në takimin e djeshëm nga përfaqësuesit e shoqërisë civile, të cilët janë duke vëzhguar procesin e përzgjedhjes së një anëtari të këtij Bordi, që të nënshkruajnë një Marrëveshje për Konfidencialitet (shih shtojcën...

OPEN CALL: External Project Evaluation Expert

APPLY FOR EXTERNAL PROJECT EVALUATION EXPERT POSITION Youth Initiative for Human Rights in Kosovo (YIHR – KS) is seeking an external expert to develop the evaluation of the Improving Access to Justice at the Municipal Level project.  Improving Access to Justice at the Municipal Level project is a 12-month project with the main goal to strengthen...

KOMUNIKATË PËR PUBLIKUN

Pas më shumë se një viti prej inicimit të rastit kundër avokatit Tomë Gashi për shkelje etike është mbajtur shqyrtimi kryesor në Komisionin Disiplinor të Odës së Avokatëve të Kosovës. Në shkurt të vitit 2020, avokati Tomë Gashi kishte shkelmuar gjësendet e një personi që kërkonte lëmoshë në sheshin Nënë Tereza, i cili i përket njërit nga...

Open Call – Expert in Peace Building and Education

The Reconciliation and Conflict Transformation Activity is looking for an Expert in Peace Building and Education to prepare the transformational non-formal education program. The transformational non-formal education program aims to become an alternative material for peace education with young people and teachers within the existing formal education. The program will be aimed at secondary schools,...

RAPORTI VJETOR 2020

Ky raport do ju njoftoj me punën e Nismës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR KS) gjatë vitit 2020. Ju ftojmë të lexoni më shumë për aktivitetet tonat që angazhuan +1800 të rinj gjatë vitit të fundit.