Thirrjet e hapura

Programi i Praktikës për Studentë të Fakultetit Juridik (viti i fundit) dhe Juristë të Diplomuar

Pozita: Praktikant/e Kohëzgjatja: 6 muaj (01 Prill–  30 shtator 2010) Lokacioni: Gjykatat Themelore në Prishtinë, Pejë, Gjakovë, Ferizaj dhe në degët e tyre Lloji i praktikës: Praktikë me kohë të plotë dhe pagesë (200$/ muaj) Youth Initiative for Human Rights (YIHR) fillimisht u krijua si një organizatë joqeveritare rajonale në 2003, e cila më vonë u shndërrua në...

Call for Applications: “Mock Trials” for the Prishtina Region

ALB Thirrje për aplikim: "Gjykimet e simuluara" për Rajonin e Prishtinës A jeni nxënës të shkollave të mesme në Rajonin e Prishtinës?  A dëshironi të mësoni më shumë për rolin e gjyqtarit/es, prokurorit/es dhe avokatit/es?  A dëshironi të dini se si zhvillohet një seancë gjyqësore dhe ta testoni veten në rolin e sipërpëmendura? Nëse po, përmes aktivitetit “Gjykime të...

Call for participants: Youth Remembers Initiative Workshop

ALB Thirrje për aplikim: Punëtoria “Youth Remembers Initiative”. Nëse jeni 16-30 vjeç dhe jetoni në Kosovë, ju ftojmë të aplikoni në punëtorinë “Youth Remembers Initiative”. Kjo punëtori organizohet për të rinjtë e Kosovës që vijnë nga komuniteti shqiptar, serb dhe komunitete të tjera. Punëtoria do të përqendrohet në “storytelling” dhe rëndësinë e tregimit të rrëfimeve personale në procesin...

Open call for NGO Representatives

ENG YIHR KS is pleased to invite representatives of non-governmental organizations in the field of transitional justice and reconciliation to take part in a one-week training on capacity building and activism in these two areas. The training is held in the framework of the project “Kosovo Youth Dialogue Activity” supported by USAID. This training will bring...

Thirrje për aplikim: ‘’Trajnim për Trajner’’

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR KS) fton të gjithë studentët/et e Fakultetit Juridik nga universitetet publike dhe private të rajonit të Prishtinës, Ferizajit, Pejës dhe Gjakovës që të aplikojnë në trajnimin mbi programin për edukim ligjor për të rinjtë. Për katër ditë rradhazi, studentët/et do të trajnohen në...