Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Promovimi i bashkëpunimit ndërmjet shoqërisë civile në Kosovë dhe Serbi

10 dhjetor 2021

Duke qenë dëshmitar se marrëdhëniet Kosovë-Serbi nuk po përmirësohen përkundër procesit të vazhdueshëm të dialogut, shprehim shqetësimin tonë të thellë për përkeqësimin e situatës në terren dhe ndikimit në jetën e përditshme të qytetarëve. Ekziston nevoja për të siguruar dhe mbrojtur të drejtat e njeriut të grupeve jo-shumicë në Serbi dhe Kosovë.

Të shqetësuar se dialogu po përdoret për të zhvendosur vëmendjen nga çështje të rëndësishme si dobësimi i sundimit të ligjit, korrupsionit dhe sfidave që ndërlidhen me të drejtat e njeriut.

Duke marrë parasysh se dallimet kontekstuale në lidhje me nivelet e demokracisë, sundimin e ligjit dhe ndarjen e pushtetit, të cilat ndikojnë në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës:

 

U bëjmë thirrje qeverive të Serbisë dhe Kosovës që të:

I bëjmë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të:

Ne zotohemi të vazhdojmë:

Nënshkruesit:

 1. Advocacy Center for Democratic Culture (ACDC) Mitrovicë e Veriut
 2. Advocacy Training and Resource Center (ATRC)
 3. Assist Kosovo Center – ASSIST, Prishtinë
 4. Belgrade Fund for Political Excellence (BFPE)
 5. Belgrade Centre for Security Policy
 6. Balkan Policy Research Group (BPRG)
 7. Crno-beli svet, Mitrovicë e Veriut
 8. Center for Advocacy and Democratic Development (CADD)
 9. Center for Peace and Tolerance (CPT)
 10. Centar za regionalizam Mitrovicë
 11. Civic Initiatives, Beograd
 12. Council for Human Rights – Bujanoc
 13. Democracy Plus (D+)
 14. Drita Dibrani, aktiviste e shoqërisë civile
 15. European Fund for Balkan
 16. Forum for Development and Multiethnic Collaboration (FDMC)
 17. HANDIKOS, Kosovë
 18. Iniciativa e Pavarur e të Verbërve, Kosovë
 19. Instituti për Zhvillim dhe Integrim (IZHI)
 20. Institute for Territorial Economic Development (InTER)
 21. Jelena Lončar, akademike, Universiteti i Beogradit
 22. Instituti i Kosovës për Drejtësi/Kosovo Law Institute (IKD/KLI)
 23. Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë/Kosovar Centre for Security Studies (QKSS)
 24. Instituti Demokratik i Kosovës/Kosova Democratic Institute (KDI)
 25. Leadership and Development (LAD)
 26. Lawyers’ Committee for Human Rights (YUCOM)
 27. Mitrovica Women Association for Human Rights (MWAHR)
 28. NGO Advocacy for Society Development (AFSD)
 29. NVO “PLEJADA” Prizren
 30. NVO Communication for the development of society (CSD), Graçanicë
 31. NGO Aktiv
 32. New Social Initiative, Mitrovicë
 33. OJQ “Drugëza”
 34. OJQ “VISION 02” Istog
 35. OJQ Aureola
 36. OJQ Qendra e Gruas “ATO” Vushtrri
 37. OJQ Roma in Action Gjakovë
 38. Open Society Foundation, Novi Sad-Beograd
 39. Rahim Salihi, aktivist, Bujanoc
 40. The Balkan Forum
 41. Unioni i Punëtorëve Social të Kosovës
 42. Valon Arifi, aktivist i shoqërisë civile, Prishtinë
 43. Vjollca Krasniqi, akademike, Universiteti i Prishtinës
 44. Voice of Roma, Ashkali and Egyptians (VoRAE)
 45. Xhejrane Lokaj, aktiviste e shoqërisë civile
 46. Youth Initiative for Human Rights (YIHR) Kosovë
 47. Youth Initiative for Human Rights (YIHR) Beograd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *