Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Në kuadër të projektit “Të rinjtë për drejtësi”, filluam me ligjeratën e parë informuese mbi të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të parapara me ligj.

Të premten që shkoi, YIHR KS ka mbajt ligjeratën e parë në Finnish School of Kosovo, për të vazhduar në 85 shkolla dhe universitete të tjera në Kosovë. Nxënësit e kësaj shkolle bashkë-biseduan me stafin e YIHR KS rreth të drejtave të njeriut dhe gjendjes aktuale në Kosovë.

YIHR KS përmes projektit “Të rinjtë për drejtësi“ ka për qëllim të fuqizojë të rinjtë për të kërkuar drejtësi dhe për t’u bërë pjesëmarrës aktiv në sektorin e drejtësisë në Kosovë.

*Ky projekt financohet nga U.S. Department of State: Bureau of Intl Narcotics & Law Enforcement (INL) dhe implementohet nga YIHR KS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *