Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Predstavnici/ce Inicijative mladih za ljudska prava (Inicijativa), mreže nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova i Srbije potpisali su Manifest Evropskog aktivističkog antirasističkog pokreta (European Grasroots Antiracist Movement) 2. novembra 2010. godine u Parizu, na konferenciji koju organizuje francuska organizacija “SOS rasizam” (“SOS Racisme”).

Tokom skupa koji će trajati do 5. novembra biće predstavljen plan aktivnosti Evropskog aktivističkog antirasističkog pokreta u narednom periodu, u cilju objedinjavanja antirasističkih i antidiskriminacionih aktivnosti širom Evrope. Pored predstavnika Inicijative, Manifest je potpisalo više od 30 nevladinih organizacija iz 25 evropskih zemalja, koje trenutno čine ovaj pokret.

U prilogu je tekst Manifesta:

Za evropsko antirasističko civilno društvo!

Naša ocena je jasna: dok rasizam i antisemitizam nastavljaju da se šire Evropom, društveni i politički otpor su za sada ograničeni i bespomoćni u zaustavljanju ove pošasti.

Nedavni izbori u Švedskoj, Mađarskoj i Bugarskoj, kao i sporazum o koalicionoj vladi u Holandiji, potvrđuju ovaj trend: politički rasizam raste i dobija izborne bitke širom Evrope.

Podstaknute ekonomskom krizom i društvenim nemirima, i posebno rastom tenzija u pogledu nacionalnog identiteta koje potresaju naš kontinent, rasističke stranke provlače svoje tradicionalne ideje u središte javnih debata i na agende vlada.

Njihov narastajući izborni i ideološki uticaj olakšani su brzinom svetlosti kojom, poput neke zastrašujuće igre domina, evropsko javno mnenje prisvaja ove gnusne argumente, sledeći primer nedavnih diskusija u kojima su Romi označeni kao opasna populacija.

Kretanje ovih ideja može se objasniti i transnacionalnim vezama koje postoje među rasističkim pokretima i odsustvom intelektualnih, političkih i ideoloških koncepata neophodnih za suprotstavljanje ovim rasističkim govorima. Do ovog odsustva uglavnom dolazi usled teškoća koje mnoge evropske zemlje imaju prilikom suočavanja sa sopstvenom prošlošću: holokaust, italijanski fašizam, kolonijalizam u slučaju postkolonijalnih zemalja, totalitarizam u istočnoj Evropi – lista se nastavlja.

Stoga ne iznenađuje što su popularne i političke reakcije isuviše slabe da na odgovarajući način osude januarske pogrome protiv crnačkog stanovništva u Rozarnu u južnoj Italiji, stigmatizaciju Roma u Francuskoj, njihova prisilna iseljenja u Bugarskoj, Grčkoj, Srbiji i Rumuniji i njihova ubistva u Mađarskoj, mržnjom ispunjene antimuslimanske komentare koji su česti u Nemačkoj, Danskoj i zapadnoj Evropi i rasnu diskriminaciju sa kojom se mnogi evropski građani svakodnevno suočavaju.

U svetlu ove uznemirujuće spoznaje, mi se odlučno protivimo političkim snagama koje koriste ova pitanja za izgradnju svog diskursa koji podstiče na mržnju.
Mi ne prihvatamo da Muslimani budu predstavljani kao teroristi i kao pretnja identitetu, da Romi budu izbacivani, da Jevreje tuku i da oni stoga osećaju da moraju da se kriju, da životi crnačkog stanovništva budu ugroženi.

Situacija je toliko hitna da moramo odmah izgraditi antirasističko evropsko civilno društvo, kako bismo održali evropski san živim van državnih granica.

Naš evropski san je da živimo na kontinentu gde pojedinac ima slobodu da definiše sopstvenu sudbinu, nesputan svojim porodičnim poreklom ili svojom pripadnošću nekoj zajednici. Naš evropski san je da izgradimo otvorena i inkluzivna društva, gde jednakost među građanima postoji na papiru i u praksi.

Kako bismo udahnuli život ovom snu, želimo da se naš glas čuje, glas desetina hiljada aktivista širom Evrope koji svakodnevno rade na borbi protiv rasizma i antisemitizma, glas žrtava koje su isuviše često ostavljene bez sredstava ili uticaja kojim bi obezbedili da njihova prava budu poštovana.

Pokazaćemo svoju solidarnost na delu organizovanjem aktivističkih kampanja usmerenih na konkretne promene u našim zemljama. Posebno smo fokusirani na borbu protiv rasne diskriminacije na radnom mestu, mestu stanovanja, u slobodno vreme, itd.

U periodima krize, na delu je veliko iskušenje da se nađu i napadnu žrtveni jaganjci. Međutim, vrsta širenja mržnje podstaknuta osećajem beznađa može samo voditi ka nasilnom i destruktivnom kraju naših vrednosti i naših društava.
Nećemo dopustiti da mržnja slobodno kruži Evropom, a da joj se ne suprodstavimo odlučno.

Zadatak građenja Evrope u kojoj nema mesta rasizmu i antisemitizmu je ogroman izazov, ali na svojoj strani imamo pravdu i snagu da obezbedimo da ovaj ideal trijumfuje.

Potpisnice/ci:

Abdoelhafiezkhan Dionne, predsednica, King Movement Foundation / Hi5, Holandija
Abtan Benjamin, generalni sekretar, European Grassroots Antiracist Movement
Bihariova Irena, predsedavajuća, Ludia proti rasizmu, Slovačka
Brands Kehris Ilze, direktorka, Latvian Center for Human Rights, Letonija
Dabić Tea, programska koordinatorka, Inicijativa mladih za ljudska prava, Hrvatska
Denes Balazs, izvršni direktor, TASZ – Hungarian Civil Liberties Union, Mađarska
Gjoshi Raba, izvršna direktorka, Inicijativa mladih za ljudska prava, Kosovo
Haruoja Merle, članica odbora, Estonian Institute for Human Rights, Estonija
Jereghi Vanu, izvršni direktor, Moldovan Institute for Human Rights, Moldavija
Kanev Krassimir, predsedavajući, Bulgarian Helsinki Committee, Bugarska
Kornak Marcin, direktor, Never Again !, Poljska
Kouros Kristiina, generalni sekretar, Finnish League for Human Rights, Finska
Kovalenko Julia, pravnica, Legal Information Centre for Human Rights – LICHR, Estonija
Mašić Alma, direktorka, Inicijativa mladih za ljudska prava, Bosna i Hercegovina
Matache Margareta, izvršna direktorka, Romani Criss, Rumunija
Mićić Maja, direktorka, Inicijativa mladih za ljudska prava Srbija
Moawia Ahmet, koordinator, Greek Forum of Migrants, Grčka
Muhi Erika, direktorka, NEKI, Mađarska
Nielsen Anne, predsedavajuća, SOS mod Racisme, Danska
N’Siala Kiese Patrick, član odbora, Kif kif, Belgija
Osman Sherifay Mariam, predsedavajuća, Center Against Racism, Švedska
Paridad Vida, pravna savetnica, Swedish Anti-Discrimination Bureaux, Švedska
Partapuoli Kari Helene, direktorka, Norwegian Center Against Racism, Norveška
Philipps Bruno, predsednik, Karawanserei ev Dresden, Nemačka
Primdahl Troels, rukovodilac projekta, NoNAR – Nordic Network Against Racism, Danska
Raonić Boris, direktor, Inicijativa mladih za ljudska prava Crna Gora
Sawicka Paula, predsednica, Open Republic Association, Poljska
Scalzo Angela, predsednica, SOS Razzismo, Italija
Schindlauer Dieter, predsedavajući, ZARA, Austrija
Skenderi Antuen, direktorka političkih i spoljnih poslova, Mjaft, Albanija
Sonderegger Philipp, izvršni direktor, SOS Mitmensch, Austrija
Sopo Dominique, predsednik, SOS Racisme, Francuska