Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Konferencija mladih Kosova i Srbije „LinKS“ biće održana u Bečićima u Crnoj Gori od 4. do 6. marta 2011. godine, u organizaciji Inicijative mladih sa ljudska prava sa Kosova i iz Srbije.

Odgovornost političara, medija, civilnog društva i mladih za izgradnju boljih odnosa Beograda i Prištine, (ne)sloboda kretanja, položaj albanske manjine u Srbiji i srpske na Kosovu, saradnja mladih iz dveju društava, predrasude koje opterećuju odnose Srba i Albanaca, neke su od tema o kojim će razgovarati stotinu društveno i politički aktivnih mladih ljudi iz Srbije i sa Kosova (članovi političkih partija, organizacija civilnog društva, novinari i novinarke, studenti).

Cilj konferencije je da pokaže da je konstruktivan dijalog Beograda i Prištine moguć i neophodan, kao i da stvori nove veze mladih koji će takav dijalog promovisati, i nominovati teme o kojim bi zvaničnici kosovske i srpske vlasti trebalo da razgovaraju.

Agenda konferencije je u prilogu.