Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

 

Incijativa mladih za ljudska prava vas poziva da se prijavite za učešće na programu LinKS (Linking Kosovo and Serbia), koji će biti održan u periodu između 3. i 16. novembra. Program se organizuje sa ciljem da doprinese stvaranju veza između mladih iz Srbije i sa Kosova i njihovom uključivanju u diskusiju o problemima koji opterećuju dva društva.

Tokom programa 30 učesnika (po 15 iz Srbije i sa Kosova) će zajedno mapirati probleme u odnosima Beograda i Prištine i kritički se osvrnuti na pregovore koji se vode u Briselu. Mladi će, u formi deklaracije, predstaviti i preporuke za unapređenje odnosa između dva društva.

Program je namenjen svim društveno-politički aktivnim pojedincima (aktivistima/kinjama, članovima/cama omladina političkih partija, studentima/kinjama, mladima angažovanim u nevladinom sektoru, zaposlenima u državnom sektoru, novinarima/kama, umetnicima/cama i kulturnim radnicima/cama) koji su zainteresovani da se uključe u razgovor o odnosima između Srbije i Kosova.

Program se sastoji iz tri faze:

(učešće u sve tri faze je obavezno)

Sa ciljem da doprinese jačanju saradnje mladih u regionu, Inicijativa mladih za ljudska prava radi na programima razmene između Kosova i Srbije od 2003. godine. S obzirom da Inicijative veruje da odnose u regionu treba graditi na poverenju i uzajamnom razumevanju, pokušava da stvori platformu preko koje će se mladi upoznati i razgovarati o važnim društveno-političkim problemima.

Ukoliko želite da učestvujete u ovom programu, potrebno je da se prijavite popunjavanjem aplikacionog formulara.

Rok za prijave je 17. oktobar.

Zvaničan jezik programa je engleski. Organizatori snose troškove puta, smeštaja i obroka tokom čitavog trajanja programa.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati mejlom na trina@yihr.org.

Projekat se organizuje uz podršku Nemačke ambasade u Srbiji.