MEDIA

OPEN CALL: Program Assistant

We are looking for a Program Assistant to join our team! Details about the position:  Place: Prishtina Starting date: October, 2021 Status: Full time Main duties and responsibilities: Support the implementation of activities within the projects; Assist in preparing projects reports, project development and grants writing; Conduct thorough desk research on human rights, rule of law,...

Odalović and Lazarević want a new conflict — drawing parallels between Kosovo and Afghanistan

Odalovic dhe Lazarevic duan konflikt të ri — nxjerrin paralele në mes të Kosovës dhe Afganistanit  Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë (YIHR Kosovë) dhe Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Serbi (YIHR Serbia) dënojnë deklaratat nga Veljko Odalovic, Sekretar i Përgjithshëm i Asamblesë Kombëtare të...

Reagim i shoqërisë civile ndaj kërkesës për konfidencialitet nga Komisioni ad-hoc për përzgjedhjen e anëtarit të Bordit për Ankesa të Mediave

Prishtinë, 27 korrik 2021 – Komisioni ad-hoc i Kuvendit të Kosovës për përzgjedhjen e anëtarit të Bordit për Ankesa të Mediave, ka kërkuar në takimin e djeshëm nga përfaqësuesit e shoqërisë civile, të cilët janë duke vëzhguar procesin e përzgjedhjes së një anëtari të këtij Bordi, që të nënshkruajnë një Marrëveshje për Konfidencialitet (shih shtojcën...

OPEN CALL: External Project Evaluation Expert

APPLY FOR EXTERNAL PROJECT EVALUATION EXPERT POSITION Youth Initiative for Human Rights in Kosovo (YIHR – KS) is seeking an external expert to develop the evaluation of the Improving Access to Justice at the Municipal Level project.  Improving Access to Justice at the Municipal Level project is a 12-month project with the main goal to strengthen...