MEDIA

Thirrje e hapur: “Ribashkimi i Rrjetit të Alumnive të YIHR – Kosovë dhe Serbi”

Të rinjtë për Kosovën dhe Serbinë, të cilët më parë kanë qenë të përfshirë në të paktën një nga aktivitetet e YIHR-së në nivel kombëtar ose rajonal, ftohen të aplikojnë për Punëtorinë “Ribashkimi i Rrjetit të Alumnive të YIHR-së - Kosova dhe Serbia”, për të diskutuar dhe rimenduar rreth aktiviteteve aktuale dhe praktikave që...

E drejta e njerëzve për t’u kthyer në shtëpitë e tyre duhet të jetë prioritet për qeverinë e Kosovës dhe Serbisë

Me rastin e 18-vjetorit të fillimit të trazirave të marsit në 2004 në Kosovë, Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut - Serbi dhe Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut - Kosovë, u bëjnë thirrje qeverive të tyre që të tregojnë respekt të sinqertë për të gjitha viktimat e...

Thirrje për shprehje të interesit për Kompani/Organizata për realizimin e shtatë (7) muraleve

Termat e referencës Për: Realizimin e shtatë (7) muraleve në shtatë (7) shkolla të mesme të larta në regjionet Prishtinë, Pejë, Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë, Prizren dhe Gjakovë, në kuadër të projekti “Youth for Justice/Të Rinjtë për Drejtësi”  të mbështetur nga Departamenti i Shtetit Amerikan/INL. Për organizatën: Youth Initiative for Human Rights (YIHR) fillimisht u krijua si një...

PROGRAMI I PRAKTIKËS

YIHR KS fton të gjithë të rinjtë që janë studentë/e (viti i fundit) apo të diplomuar/a rishtazi (në 3 apo 4 vitet e fundit) nga Fakulteti Juridik, universitetet publike apo private që të aplikojnë për Programin e Praktikës në gjykatat themelore në Kosovë dhe degët e tyre. Programi i Praktikës zhvillohet në kuadër të projektit...

STOP LUFTËS NË UKRAINË!

Rrjeti Rajonal i Nismës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, që punon në vendet e pasluftës në Bosnje dhe Hercegovinë, Kroaci, Kosovë, Mal të Zi dhe Serbi, duke përjetuar efektet e luftës dhe duke qenë se vuajmë ende pasojat e veprimeve të tilla si ato të Federatës Ruse ndaj Ukrainës, dënon fuqishëm...

Studim i rastit – Parimi: ‘Qasja e bazuar në gjini duhet të jetë pjesë e të gjitha proceseve të Ballafaqimit me të Kaluarën BmK’

Me qëllim të promovimit të parimeve për Ballafaqimin me të Kaluarën dhe në veçanti parimit “Qasja e bazuar në gjini duhet të jetë pjesë e të gjitha proceseve të Ballafaqimit me të Kaluarën BmK”, FDHK publikon këtë analizë e cila spjegon përpjekjen dhe avokimin e akterëve të ndryshëm drejt njohjes dhe përfitimit të statusit...

KOMUNIKATË PËR PUBLIKUN

9 shkurt, 2022 Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës ka vërtetuar dënimin me gjobë prej 2 mijë e 500 euro ndaj avokatit Tomë Gashi lidhur me rastin e shkelmimit të gjësendeve të një personi që kërkonte lëmoshë në sheshin Nënë Tereza në shkurt të vitit 2020. Për këtë çështje, Youth Initiative for...

Open Call: Projects Coordinator 

Position: Projects Coordinator Youth Initiative for Human Rights – Kosovo is a non-governmental organization established in 2004 which works in promoting and protecting human rights and democratic values, with a focus on the process of dealing with the past, human rights, and the role of youth in Kosovo as well as in the region. YIHR...