Members

Meet the Team


Blendë Pira

Blendë Pira aktualisht punon si Koordinatore Programi për Programin për të Drejtat e Njeriut...

Ilir Vitija

Ilir Vitija iu bashkua YIHR KS në tetor 2021 si Asistent i Programit për...

Bérangère Dailly

Bérangere iu bashkua YIHR KS në Mars 2022 në pozitën e Koordinatores të Projekteve...

ERA CINA

Era iu bashkua YIHR KS në shkurt të 2022 në pozitën e Human Rights...