Suzana Marić

Programski Asistent

Suzana Marić se pridružila timu YIHR KS u novembru 2022. godine kao programski asistent. Suzana je rođena i odrasla u Novom Sadu, AP Vojvodina, R. Srbija. Njena porodica je poreklom iz Bosne i Dalmacije. Studirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu smer unutrašnje poslove, a trenutno studira balkanologiju na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini. Suzanino dosadašnje iskustvo je u kompanijama sa sedištem u Novom Sadu i Beogradu koje pružaju onlajn pravne i ekonomske baze podataka, kao i usluge pravnog istraživanja pomoću računara. Takođe je radila sa elektronskom bazom pravne i ekonomske regulative koja sadrži sve što je potrebno za pravno poslovanje u pravnom sistemu republike Srbije, uključujući krivično pravo, kao i druge grane prava, carinske i ostale ekonomske propise. U YIHR KS Suzana će se fokusirati na suočavanje sa prošlošću i procese izgradnje mira.