Albulena Uka

Albulena Uka

Asistente e Programit

Albulena iu bashkua ekipit të YIHR-KS në dhjetor të vitit 2020 si Asistente e Programit. Albulena ka përfunduar Masterin e Avancuar në drejtësi në Universitetin e Ghentit në Belgjikë me gradën e arritjet më të larta. Ajo ka përvojë në institucione qeveritare e gjyqësore si dhe ka marrë pjesë në gara e konferenca të shumta kombëtare e ndërkombëtare.