Blerta Mexhuani

Blerta Mexhuani

Asistente e Programit

Blerta i është bashkuar ekipit të YIHR KS në shtator të vitit 2020 në pozitën Asistente e Programit në programin Të drejtat e njeriut dhe Sundimi i Ligjit. Duke punuar në projekte të USAID ka përvojë pune prej dy vitesh në departamentin e komunikimit. Poashtu, gjatë studimeve ka punuar si praktikante në departamentin e informacionit në Klan Kosova. Blerta është juriste e diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës.