Dardan Zhegrova

Dardan Zhegrova

Bord

Dardan Zhegrova është artist dhe gazetar i pavarur. Puna e tij artistike luan me fluksin ndërmjet gjuhës dhe përkthimit në përfaqësimin vizuel. Përkushtimi i tij gazetaresk fokusohet në kulturë dhe të drejta të njeriut.