ERA CINA

ERA CINA

Asistente e Programit

Era iu bashkua YIHR KS në shkurt të 2022 në pozitën e Human Rights Fellow dhe vazhdon punën e saj si Asistente e Programit "Të Drejtat e Njeriut dhe Sundimi i Ligjit". Ajo ka kryer studimet në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina" në fakultetin Juridik, në të njejtën kohë ka përfunduar studimet në Programin Gjuhë dhe Letërsi Angleze.  Gjatë dhe pas studimeve ajo ka kryer punë vullnetare në organizata joqeveritare. Era iu bashkua ekipit të YIHR KS duke e parë kontributin e kësaj organizate në fushën e sundimit të ligjit dhe fuqizimit të të rinjëve.