Fiona Haxhiislami

Fiona Haxhiislami

Kordinatore e Projektit dhe Komunikimeve

Fiona iu bashkua YIHR KS në shtator të 2020 në pozitën e Asistentes së Programit dhe Komunikimeve dhe vazhdon punën e saj si Kordinatore e Projektit dhe Komunikimeve. Ajo ka kryer studimet në Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universitetin e Varshavës. Gjatë dhe pas studimeve ajo ka kryer praktikë në organizata ndërqeveritare, Ministri të Punëve të Jashtme në Kosovë, kompani fintech, dhe ka kryer trajnime që ndërlidhen me fushën e punës së saj. Ajo asiston poashtu programin e Ballafaqimit me të Kaluarën për të cilën çështje ajo shfaqi përkushtim qysh nga studimet dhe hulumtimet e saj. Fiona beson se iniciativat e shoqërisë civile mund të jenë forcë e ndryshimit sa i përket temës së vërtetës dhe pajtimit andaj shpreh aktivizëm dhe devotshmëri ndaj kësaj teme dhe pozitës aktuale në YIHR KS.