Fiona Haxhiislami

Fiona Haxhiislami

Asistente e Programit dhe Komunikimeve

Fiona iu bashkua YIHR KS në shtator të 2020 në pozitën e Asistentes së Programit dhe Komunikimeve. Ajo ka kryer studimet në Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universitetin e Varshavës. Gjatë dhe pas studimeve ajo ka kryer praktikë në Ministrinë e Punëve të Jashtme në Kosovë, si dhe në aspektin e marrëdhënies me publikun dhe komunikimeve ajo është trajnuar nga organizata ndërqeveritare Western Balkans Fund në Tiranë dhe kompania fintech OneFor në Kosovë. Ajo tani po e asiston programin e Ballafaqimit me të Kaluarën për të cilën çështje ajo shfaqi përkushtim qysh nga studimet dhe hulumtimet e saj për temën e diplomës “Interstate Reconciliation, Case Study of Kosovo and Serbia”. Ajo beson se iniciativat e shoqërisë civile mund të jenë forcë e ndryshimit sa i përket temës së vërtetës dhe pajtimit andaj shpreh aktivizëm dhe devotshmëri ndaj kësaj teme dhe pozitës aktuale në YIHR KS.