Fjolla Zejnullahu

Fjolla Zejnullahu

Koordinator za Projekte i Razvoj

Fjolla se pridružila YIHR KS u martu 2022. kao saradnik za ljudska prava i nastavlja svoj rad, kao Koordinator za Projekte i Razvoj. Završila je studije na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Prištini, na nivou bačelor i trenutno nastavlja studije na master nivou. Fjola je od 2019. do 2021. godine radila volonterski u organizaciji EcoKosWomen EKW i završila je brojne obuke iz oblasti ljudskih prava. Objavila je i esej koji se odnosi na zaštitu ljudskih prava i nediskriminaciju u publikaciji „Stavovi studenata o evropskim integracijama regiona Zapadnog Balkana“, u okviru ANETREC projekta Evropske Unije. Fjolla redovno pohađa radionice, obuke i seminare iz oblasti ljudskih prava, suočavanja s prošlošću i izgradnje mira.