Petar Ivić

Petar Ivić

Asistent i Programit

Petar u bashkua me YIHR KS në 2021 në pozitën e Asistentit të Programit. Ai është në vitin e tij të fundit të studimeve në Rochester Institute of Technology në Kosovë (RIT), me drejtime në studime për Paqe dhe Konflikte dhe Multimedia, me fokus në Politikat Publike. Ai më parë ishte vullnetar për organizata të ndryshme, ishte pjesë e Task Forcës së të Rinjve të KB dhe një nga udhëheqësit e projektit në Festivalin e parë Rinor të Kosovës i cili u mbështet nga misioni i KB në Kosovë. Ai beson se vendosja e marrëdhënieve të mira midis të rinjve në Kosovë janë çelësat e suksesit në ballafaqimin me të kaluarën dhe sigurimin e një të ardhme më të mirë.