Suzana Marić

Suzana Marić

Asistente e Programit

Suzana Marić iu bashkua ekipit të YIHR KS në nëntor 2022 si Asistente Programi. Ajo ka lindur dhe është rritur në Novi Sad, AP Vojvodina, R. Serbi, familja e saj është me origjinë nga Bosnja dhe Dalmacia. Suzana ka studiuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Punëve të Brendshme në Novi Sad dhe aktualisht studion për Ballkanologji në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës. Përvoja e mëparshme e Suzanës është në kompani me bazë në Novi Sad dhe Beograd që ofrojnë baza të të dhënave ligjore dhe ekonomike në internet, si dhe shërbime për kërkime ligjore të asistuara me kompjuter. Ajo gjithashtu ka punuar me bazën elektronike të të dhënave të rregulloreve ligjore dhe ekonomike që përmban gjithçka të nevojshme për biznesin juridik në sistemin juridik të Serbisë, duke përfshirë të drejtën penale dhe degët e tjera të së drejtës në Serbi, doganat dhe rregulloret e tjera ekonomike. Në YIHR KS Suzana do të fokusohet në procesin e ballafaqimit me të kaluarën dhe ndërtimit të paqes.