Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

— English below–

Mundësi për të ju bashkuar ekipit të YIHR KS

 

Pozita: Asistent/e i/e programit

 

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (Youth Initiative for Human Rights – Kosovo – YIHR KS) është organizatë jo-qeveritare, e themeluar ne vitin 2004. YIHR KS punon në promovimn dhe mbrotjen e të drejtave të njeriut dhe vlerave demokratike, duke u fokusuar në në procesin e ballafaqimit me të kaluarën, mbrojtjen e të drejtave të njeriut, fuqizimin e sundimit të ligjit dhe rolin e rinisë në Kosovë. YIHR KS është pjesë e rrjetit rajonal të Youth Initiative for Human Rights në Serbi, Bosnje dhe Hercegovinë, Kroaci dhe Mal të Zi.

 

Ne jemi duke kërkuar një Asistent/e të programit për të ju bashkuar ekipit tonë.

 

Detajet rreth pozitës:

 

Përgjegjësitë:

 

Kualifikimet:

 

 

Si të aplikoni:

 

Dërgoni një CV, letër motivimi dhe kontaktet e dy personave të cilët mund të kontaktohen për referencë në email adresën ksoffice@yihr.org me subjektin “Aplikacioni – Asistent/e i/e programit”

 

Afati i fundit për aplikim: 14 janar 2019 

_____

Vacancy announcement 


Position: Program Assistant

Youth Initiative for Human Rights – Kosovo – YIHR KS is a non-governmental organization established in 2004. YIHR KS works to promote and protect human rights and democratic values, focusing on the process of dealing with the past, protecting human rights, empowering the rule of law and the role of youth in Kosovo. YIHR KS is part of the regional network of the Youth Initiative for Human Rights in Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croatia and Montenegro.

We are seeking for a Program Assistant to join our team.

Details about the position:

• Place: Pristina
• Type of contract: full time
• Start date: February 1, 2019
Responsibilities:

 

Qualifications:

• Law degree or university degree in any other relevant fields;
• At least one year of work experience in an NGO or other organization;
• Excellent computer skills;
• Excellent organizational skills and attention to details;
• Web-page administration skills (preferably);
• Knowledge of Albanian and English, while Serbian language is a priority;
• Work within the deadlines;
• Ability to work individually with little oversight and as part of the group;
• Be ready to work in a diverse and dynamic working environment;
• Possessing a driver’s license – category B (preferred).

How to apply:

Send your CV, a short motivation letter and contacts of two people who can be contacted for reference at ksoffice@yihr.org with the subject “Application – Program Assistant”.

Deadline for Application: January 14, 2019