Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Poziv za prijavljivanje

Inicijativa mladih za ljudska prava na Kosovu (YIHR Kosovo)
, uz podršku organizacije Civil Rights Defenders objavljuje održavanje prve obuke o Antidiskriminacionom zakonu, koja će se održati između septembra i oktobra 2011. u Prištini. Obuka će omogućiti sticanje suštinskog znanja o svim anti-diskriminacionim zakonskim odredbama koje su na snazi na Kosovu, uključujući i medjunarodne konvencije, sudsku praksu, kao i pružanje praktičnih veština kroz radionice i simulaciju pravnih sporova.

Informacije o obuci

Obuka o Antidiskriminacionom zakonu je deo Programa ljudskih prava YIHR na Kosovu, koja ima za cilj razvijanje znanja pravnika u oblasti važećih medjunarodnih konvencija i domaćeg zakonodavstva. Obuka će takođe omogućiti učesnicima da steknu niz praktičnih veština, kao što su razvijanje pravnih argumenata, izrada pisanog podneska i upravljanje slučajem. Obuka će trajati četiri dana tokom septembra i oktobra meseca 2011.

Potrebni uslovi

Kandidati moraju imati osnovnu diplomu Pravnog Fakulteta (Bachelor), moraju biti zainteresovani za Zakon o ljudskim pravima a posebno za Antidiskriminacioni zakon. Pored toga, da bi bili uspešni, kandidati moraju da pokažu da ozbiljno nameravaju da se bave ovim oblastima prava.

Poznavanje Engleskog jezika (govorni, pisani i pravna terminologija) je prednost.

Podnošenje prijave i proces selekcije

Zainteresovani kandidati moraju da podnesu svoj CV i motivaciono pismo (maksimalno 300 do 500 reči) sa obrazloženjem razloga za prijavljivanje na obuku, njihova interesovanja u ovoj oblasti, prethodno radno iskustvo i planove za buduću karijeru na e-mail adresu ksoffice@yihr.org. Prijavu nasloviti na „Obuka o Antidiskriminacionom zakonu“. Samo kandidati koji budu primljeni na obuku biće biti kontaktirani.

Rok za podnošenje aplikacija:
25. septembar 2011. godine.