Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Pozivamo Skupštinu Kosova u kojoj je g. Kelmendi izabrani poslanik, i koji vezan je svojim Poslovnikom o radu, takođe pozivamo i Skupštinski odbor o ljudskim pravima, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije, da razmotre o ovom pitanju, i da najoštrije osude javne izjave gospodina Kelmendija, ali i da ispitaju da li se ove izjave kvalifikuju kao govor mržnje prema zakonu Kosova.

Ustav Republike Kosovo zabranjuje diskriminaciju građana na više osnova, uključujući i diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije. Ustav takođe predviđa niz osnovnih prava, kao što je pravo na slobodu i bezbednost, pravo na okupljanje, i pravo na udruživanje. Sva ova prava su ostvarili građani Republike kada su organizovali mirovni marš kako bi obeležili Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije u Prištini, 17. maja, gde je nekoliko stotina građana učestvovalo, uključujući i političke lidere i ambasadore. Marš je organizovan u skladu sa zakonskim odredbama, i imao je punu logističku i bezbednosnu podršku nadležnih institucija, uključujući i kosovsku policiju.

Saopštenje možete preuzeti ovde.