Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Inicijativa Mladih za Ljudska Prava – Kosovo (YIHR KS) sa zadovoljstvom objavljuje poziv za prvi krug predloga projekata u okviru Program dodele malih grantova 2013, čiji je cilj podsticanje aktivizma i ohrabrivanje dijaloga i saradnje mladih ljudi različitog etničkog porekla na Kosovu i u regionu. Sredstva za finansiranje Programa obezbedila je National Endowment for Democracy (NED).

Više informacija oko cilja programa i procedure prijavljivanja, obratite se kod Instrukcija za Aplikaciju i Instrukcija, za Izradu Budzeta.

Preuzimanje Formulara za Apliciranje
Preuzimanje Formulara za Budzeta

Rok za predaju predloga projekata je 30. sep 2013. godine, do 17 časova.

Predloge projekta treba dostaviti:
ksgrants@yihr.orgili:

Youth Initiative for Human Rights – Kosovo
Str. Gustav Meyer 6, 2nd floor
10000 Prishtina, Kosovo

[Za vise informacija mozete kontaktirati na: +381 38 248 509]