Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Inicijativa Mladih za Ljudska Prava nastavlja put ka Evropi. Nakon uspeha projekta “Putovanje u Evropu” u 2007, 2008, 2009 i 2010 godini, kada je 71 mladih dobilo priliku da putuje kroz različite evropske zemlje i prestonice, Inicijativa organizuje ovaj projekat ponovo.

Ove godine, Inicijativa će obezbediti istu priliku za 15 najboljih studenata i studentkinja sa Kosovskih univerziteta. Izabrani kandidati/kinje će dobiti šengen vize, Inter-rail karte, EURO 26 ili ISIC studentske kartice, kao i priliku da putuju Evropom, i mogućnost da odaberu destinacije.

Osnovni kriterijumi za izbor kandidata/kinja su:

*Kandidati/kinje moraju biti na završnoj godini studija, ne stariji/e od 26 godina (moraju podneti sertifikat o upisu završne godine studija);
*Prosečna ocena tokom studija mora biti 8.5 ili veća (mora se podneti sertifikat o položenim ispitima i prosečnoj oceni, koji izdaje fakultet, kao i kopija indeksa);
*Poznavanje stranih jezika – engleski, nemački, francuski, španski ili italijanski;
Kandidati/kinje koji nikad nisu putovali u inostranstvo imaće prioritet pri odabiru.

Kandidati/kinje bi trebalo da lično pošalju prijave i potrebna dokumenta do 15 juna 2011 godine, napostom ili licno na adresu:

Za: “Putovanje u Evropu” projekat
Inicijativa Mladih za Ljudska Prava
Ul. Perandori Dioklecian 14,
10000 Priština, Kosovo

Samo kompletne prijave koje stignu na naznačenu adresu će se razmatrati. Prijave koje su poslate posle zatvaranja konkursa ili koje sadrže netačne ili nepotpune podatke neće biti razmatrane.

Za više informacija, možete nas kontaktirati na br. tel 038/248-509, ili slanjem e-mail na traveltoeurope@yihr.org ili posetiti sajtwww.travellingtoeurope.net, ili facebook Travel to Europe // Udhëtim në Evropë