Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Inicijativa mladih za ljudska prava na Kosovu (Inicijativa na Kosovu), uz podršku Balkanskog Fonda za Demokratiju i Kosovske Fondacije za Otvoreno Društvo objavljuje treće ŠKOLU ZA MLADE LIDERE, koja će biti održana od Februara do Aprila 2012 godine u Prištini na Kosovu. Ova škola ponudiće predavanja od strane stručnjaka za određena pitanja-oblasti, zanimljive diskusije, radionice na određene teme, društvene i kulturne aktivnosti i studijske posete.

Informacije o školi:

Škola za mlade lidere je deo Obrazovnog Programa Inicijative na Kosovu koja ima za cilj da razvije kapacitete mlade generacije da kritički razmišlja o društvenim, političkim i kulturnim konceptima; pruži studentima mapu znanja o demokratskoj politici; i razvije praktične veštine studenata neophodne za implementaciju progresivne agende u profesionalnom životu ili drugim društvenim aktivnostima.
Nastava če trajati 2 sata dnevno (17:30 – 19:30), a bit če održana četiri dana nedeljno (Ponedeljak – Četvrtak).

Pravo učešća:

Mladi i studenti od 20 do 30 godina starosti zainteresovani za oblasti ljudskih prava, različitosti, tranzicione pravde i suočavanja sa prošlošću; aktivisti za ljudska prava i nediskriminaciju; mladi ljudi zainteresovani za sektore poput: politike, medija, civilnog društva i drugih oblasti od uticaja.
Kandidati moraju biti fluentni u govornom i pisanom Engleskom jeziku.

Proces prijave i selekcije:
Zainteresovani kandidati pozivaju se da popune prijavu škole dostupnu na http://174.120.172.154/~yls2/yls2.form.php.
Biće kontaktirani samo odgovarajući kandidati.

Rok za podnošenje prijava: 15 Januar 2012, do 24:00 h.