Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina


Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovu
(YIHR KS), uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i kosovske Fondacije za otvoreno društvo objavljuje konkurs za četvrtu generaciju polaznika/ca Škole za Mlade Lidere, koja će biti održana od oktobra do decembra 2012. godine u Prištini.

Ova škola će polaznicima ponuditi predavanja stručnjaka za određena pitanja i oblasti, zanimljive diskusije, radionice, društvene i kulturne aktivnosti, studijske posete.

O Školi:

Škola za mlade lidere deo je edukativnog programa Inicijative mladih za ljudska prava. Škola ima za cilj da razvije kapacitete mladih za kritičko razmišljanje u pogledu socijalnih, političkih i kulturnih koncepta, da studentima pruži znanje o demokratiji i da razvije praktične veštine potrebne za profesionalni životu ili druge društvene aktivnosti.

Glavni ideja Škole je otvaranje diskusije i upoznavanje učesnika sa temema važnim za generacije “novih lidera”, o kojima retko imaju priliku da diskutuju u toku formalnog obrazovanja.

Predavanja će se održavati četiri dana nedeljno (od ponedeljka do četvrtka) u trajanju od 2 sata (od 17.30 do 19.30h).

Program Škole za mlade lidere sastoji se od 7 modula:

1. Ljudska prava i demokratija
2. Vladavina prava i tranziciona pravda
3. Participativna demokratija
4. Stereotipi i predrasude: uticaj medija
5. Nacija, nacionalizam i identitet
6. Evropske integracije: Vrednosti
7. Akademsko pisanje

Na konkurs se mogu prijaviti:

– Mladi i student između 20 i 30 godina starosti
– Zainteresovani za oblast ljudskih prava, multikulturalnost, tranzicionu pravdu i suočavanje sa prošlošću
– Aktivisti/kinje u oblasti ljudskih prava i anti-diskriminacije
– Mladi ljudi uključeni u sektore kao što su: politika, mediji, civilno društvo i dr.

Kandidati moraju posedovati znanje pisanog i govornog engleskog jezika.


Proces apliciranje i selekcije:

Potrebno je da zainteresovani kandidati popune aplikacioni formular na engleskom, gde bi takođe trebalo da postave ažurirani CV.

Biće kontaktirani samo kadidati koji uđu u uži krug radi intervjua.

Napomena: Nepotpune aplikacije, aplikacije koje nisu na engleskom, aplikacije koje ne sadrže CV i aplikacije koje sadrže neoriginalne (kopirane) odgovore neće biti uzete u razmatranje.

Rok za prijem aplikacija: 10. Oktobar 2012. do 12h.

Škola novih lidera na Facebook