Author - Administrator

Vizitë studimore nga pjesëmarrësit e shkollës “School International Learning” në YIHR KS.

Vizitë studimore nga pjesëmarrësit e shkollës “School International Learning” në YIHR KS. Kjo vizitë përfshinë pjesëmarrës nga e gjithë bota dhe u organizua në bashkëpunim me Qendrën e Burimeve për Drejtësi Tranzicionale të Universitetit të Prishtinës. Ata po bashkë-bisedojnë me ekipën e YIHR KS për punën tonë dhe gjendjen aktuale të të drejtave të njeriut në...

YIHR KS DORËZON FLETËPARAQITJE NË ODËN E AVOKATËVE TË KOSOVËS PËR RASTIN E AVOKATIT TOMË GASHI

Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS) ka dorëzuar në Odën e Avokatëve të Kosovës fletëparaqitje për nisjen e hetimeve dhe marrjen e masave ligjore ndaj avokatit Tomë Gashi. Me datë 14 shkurt 2020, avokati Tomë Gashi vërehet i inçizuar në një video duke shqelmuar pakon dhe personalisht një qytetar të Republikës së...

Programi i Praktikës për Studentë të Fakultetit Juridik (viti i fundit) dhe Juristë të Diplomuar

Pozita: Praktikant/e Kohëzgjatja: 6 muaj (01 Prill–  30 shtator 2010) Lokacioni: Gjykatat Themelore në Prishtinë, Pejë, Gjakovë, Ferizaj dhe në degët e tyre Lloji i praktikës: Praktikë me kohë të plotë dhe pagesë (200$/ muaj) Youth Initiative for Human Rights (YIHR) fillimisht u krijua si një organizatë joqeveritare rajonale në 2003, e cila më vonë u shndërrua në...

Call for Applications: “Mock Trials” for the Prishtina Region

ALB Thirrje për aplikim: "Gjykimet e simuluara" për Rajonin e Prishtinës A jeni nxënës të shkollave të mesme në Rajonin e Prishtinës?  A dëshironi të mësoni më shumë për rolin e gjyqtarit/es, prokurorit/es dhe avokatit/es?  A dëshironi të dini se si zhvillohet një seancë gjyqësore dhe ta testoni veten në rolin e sipërpëmendura? Nëse po, përmes aktivitetit “Gjykime të...

Call for participants: Youth Remembers Initiative Workshop

ALB Thirrje për aplikim: Punëtoria “Youth Remembers Initiative”. Nëse jeni 16-30 vjeç dhe jetoni në Kosovë, ju ftojmë të aplikoni në punëtorinë “Youth Remembers Initiative”. Kjo punëtori organizohet për të rinjtë e Kosovës që vijnë nga komuniteti shqiptar, serb dhe komunitete të tjera. Punëtoria do të përqendrohet në “storytelling” dhe rëndësinë e tregimit të rrëfimeve personale në procesin...

Open call for NGO Representatives

ENG YIHR KS is pleased to invite representatives of non-governmental organizations in the field of transitional justice and reconciliation to take part in a one-week training on capacity building and activism in these two areas. The training is held in the framework of the project “Kosovo Youth Dialogue Activity” supported by USAID. This training will bring...

Panel discussion: “Who kidnapped the Kosovo-Serbia dialogue?”

Panel discussion and promotion of the new edition of Perspectives, a publication by the Heinrich Böll Foundation's regional office in Belgrade titled “Kosovo 1999-2019: A Hostage Crisis.” A panel discussion entitled "Who kidnapped the Serbia-Kosovo dialogue?" will take place on Friday, February 14th, 2020 at 1PM at the Kosovo 2.0’s HUB 2.0, Rr. Ferat Dragaj...

Muaji i historisë së personave të komunitetit LGBTIQ+

Shkurti njihet si muaji i historisë së personave të komunitetit LGBTIQ+. Ky muaj shënon një festë për të gjithë personat dhe aleatët e komunitetit LGBTIQ+, të cilët mblidhen nën flamurin e ylberit për të festuar arritjet e tyre dhe për t’i dhënë fund padukshmërisë së komunitetit LGBTIQ+. Tema e këtij viti është Poezia, Proza...

Thirrje për aplikim: ‘’Trajnim për Trajner’’

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR KS) fton të gjithë studentët/et e Fakultetit Juridik nga universitetet publike dhe private të rajonit të Prishtinës, Ferizajit, Pejës dhe Gjakovës që të aplikojnë në trajnimin mbi programin për edukim ligjor për të rinjtë. Për katër ditë rradhazi, studentët/et do të trajnohen në...