Author - Administrator

YIHR awards four organizations for the first round of Small Grants Program 2010

Youth Initiative for Human Rights – Kosovo, awarded these organizations for the first round of Small Grants for 2010: Proactive, Kamenica *$3,500 Proactive is direct successor of Alternative Youth Association MILLENNIUM, one of the first established organizations in Kosovo after 1999. Aim of Proactive is to promote the civil society among young people in Kosovo by...

YIHR’s and My Initiative’s Action for Missing Persons

Pristina, 27.04.2010 Youth Initiative for Human Rights (YIHR) and activists of My Initiative have marked the 27th of April, Missing Person’s day in Kosovo. Activities began with the deployment of a large number of white cubes covered with the question “Where are 1862 Missing Persons?” which have stood at the Mother Theresa Square in Pristina...

Akcija obeležavanja Dana nestalih

Kosovska Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) i aktivisti Moje Inicijative su obeležili 27. april, Dan nestalih na Kosovu. Aktivisti su postavili desetine belih kocki prekrivenih pitanjima “Gde je 1.862 nestalih“. Kocke su stajale na prištinskom Trgu majke Tereze nekoliko sati. Uveče su Inicijativa i Skupština opštine Priština u Nacionalnom muzeju Kosova organizovali komemoraciju. Komemorativno...

Aksion i YIHR dhe Nisma Ime për Personat e Pagjetur

Prishtinë, 27.04.2010 Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR) dhe aktivistët e Nisma Ime kanë shënuar 27 Prillin, ditën e Personave të Pagjetur të Kosovës. Aktivitetet kanë filluar me vendosjen e një numër të madh të kubeve të bardha te mbuluara me pyetjen “Ku janë 1862 Persona të Pagjetur?” te cilat kane...

Small Grants Program – Call for Proposals

The Youth Initiative for Human Rights – Kosovo Office (YIHR) is pleased to announce the Small Grants Program aimed at promoting the growth and development of civil society in Kosovo, as well as advancing ethnic understanding and tolerance among youth in the region. The funding for the YIHR's Small Grants Program is provided by...