Author - Fiona

Open Call: Program Manager

We are looking for a Program Manager to join our team. Details about the position:  Place: Prishtina Starting date: as soon as possible Status: full time Main duties and responsibilities: Overseeing management of the organization’s core projects; Identifying new fundraising opportunities for the organization; Developing and writing project proposals mainly for international donors; Maintaining regular communication...

We are looking for one Program Assistant!

We are looking for one Program Assistant to join our team in the Human Rights and Rule of Law Program Details about the position: ∙ Place: Prishtina ∙ Starting date: August 2020 ∙ Duration: 6 months (with possibility for extension) ∙ Status: full time Main duties and responsibilities: Assist in implementation of all activities within the projects implemented by...

Publikimi i raportit të parë të përbashkët të shoqërisë civile për të drejtat e njeriut në Kosovë

Kemi knaqësinë të ju njoftojmë për publikimin zyrtar të raportit të parë të përbashkët të shoqërisë civile për të drejtat e njeriut në Kosovë. Raporti ofron një përmbledhje të situatës së të drejtave të njeriut në Kosovë për vitin 2019, përfshirë problemet dhe sfidat kryesore për realizimin e të drejtave të njeriut si dhe shkeljet...

Родовото влијание на пандемијата со COVID-19

Времето на изолација поради пандемијата COVID-19 несомнено ги истакна бројните социјални, економски и политички неправди. Овие неправди постоеја уште порано, и покрај отфрлањето и незнаењето на државните структури, а пандемијата само делуваше како поттик за овие неправди барем да станат дел од јавниот дискурс. Не е изненадувачки кога се гледа како одредени групи страдаат значително...

Rodni uticaj pandemije KOVID-19

Vrijeme izolacije zbog pandemije COVID-19 nesumnjivo je ukazivalo na brojne socijalne, ekonomske i političke nepravde. Te nepravde postojale su i prije, usprkos odbacivanju i neznanju državnih struktura, a pandemija je samo djelovala kao poticaj da te nepravde barem postanu dio javnog diskursa. Nije iznenađujuće vidjeti kako određene grupe mnogo više pate zbog takve krize....

Rodni utjecaj pandemije KOVID-19

Vrijeme izolacije zbog pandemije COVID-19 nesumnjivo je ukazivalo na brojne socijalne, ekonomske i političke nepravde. Te nepravde postojale su i prije, usprkos odbacivanju i neznanju državnih struktura, a pandemija je samo djelovala kao poticaj da te nepravde postanu dio javnog diskursa. Nije iznenađujuće vidjeti kako određene grupe mnogo više pate zbog takve krize. Djevojke...

Impakti gjinor i pandemisë COVID-19

Koha e izolimit për shkak të pandemisë COVID-19 padyshim që nxorri në pah padrejtësitë e shumta shoqërore, ekonomike e politike. Këto padrejtësi ishin ekzistente edhe më herët, përkundërejt refuzimit e injorimit nga strukturat shtetërore dhe pandemia vetëm se veproi si një shtysë që këto padrejtësi të paktën të bëhen pjesë e diskursit publik.  Nuk ishte...

Kërkojmë zyre!

Kërkojmë zyre! Kërkojmë shtëpi apo banesë me qera për zyre të organizatës, me madhësi nga 160 m² - 200m². Hapësira e banimit: shtëpia / banesa duhet të ketë 5 - 7 hapësira punuese dhe dy banjo, të ketë ndriçim mjaftueshëm, të jetë e pajisur me nxemje qendrore. Lokacioni është me rëndësi të jetë në qendër, ndërsa lokacionet...

Call for applications: “Alternative School for Human Rights”

The Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS) invites all social science students of Kosovo`s public and private universities to apply for the third edition of the Alternative School for Human Rights. The Alternative School for Human Rights is organized with the aim of educating and empowering young people to properly identify and treat...