News

Press Release

Humanitarian Law Center in Kosovo and Youth Initiative for Human Rights in Kosovo express their concerns about the murder of Serbian citizens from Hoqa e Madhe, municipality of Rahovec, Aca Putnik (51) and wounding of his son Dobrica Putnik (23), on the morning of the 2nd of October. Considering that the security in the...

Vacancy Announcement

The Youth Initiative for Human Rights in Kosovo seeks applications for the position of: Human Rights Project Coordinator YIHR Profile: The Youth Initiative for Human Rights is a regional network of non-governmental organizations with programs on the territories of Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Montenegro and Serbia. www.yihr.org Job Description Responsibilities: • Coordinate the implementation of the project activities...

Small Grants Program – Call for Proposals

The Youth Initiative for Human Rights (YIHR) in Kosovo is pleased to announce the second round of call for project proposals within the Small Grants Program for 2011, aimed at promoting the growth and development of civil society in Kosovo, as well as advancing ethnic understanding and tolerance among youth in the region. The...

Small Grants Program – Call for Proposals

  Youth Initiative for Human Rights (YIHR) Kosovo is pleased to announce the first round of call for project proposals within the Small Grants Program for 2011, aimed at promoting the growth and development of civil society in Kosovo, as well as advancing ethnic understanding and tolerance among youth in the region. The funding for...

Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës mbron YIHR-në

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë ka dorëzuar ankesë në Këshillin e Mediave të shkruara ndaj gazetës “Express” për botimin e artikullit “Raporti Intim” në edicionin e datës 30 maj 2010 në të cilin shkrim nënvlerësohet puna e YIHR-së si dhe shpifet për motivet dhe metodologjinë e përdorur në...