Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut – përkujtim për vendimmarrësit