Gjenerata e tretë përfundon me sukses programin e Shkollës për Liderë të Rinj