Kërkesë për Qeveritë në Rajon – Krijimi i Fondit Rajonal të Shkëmbimit