Konkurs për Punëtorinë mbi të drejtat e njeriut dhe identifikimin e gjuhës diskriminuese në tekste shkollore