Suzana Marić

Suzana Marić

Asistente e Programit

Suzana Marić iu bashkua ekipit të YIHR KS në nëntor 2022 si Asistente e Programit. Ajo është lindur dhe rritur në Novi Sad, AP Vojvodina, R. Serbi. Familja e saj është me origjinë nga Bosnja dhe Dalmacia. Suzana ka studiuar në Fakultetin Juridik, departamenti i Punëve të Brendshme në Universitetin e Novi Sadit dhe aktualisht studion në programin e Ballkanologjisë në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës. Përvoja e mëparshme e Suzanës është në kompani në Novi Sad dhe Beograd që ofrojnë databaza me të dhëna ligjore dhe ekonomike, si dhe ndihmë ligjore në mënyrë digjitale. Ajo gjithashtu ka punuar me databaza elektronike të rregulloreve ligjore dhe ekonomike që përfshijnë gjithçka të nevojshme për biznesin juridik, duke përfshirë të drejtën penale dhe degët e tjera të së drejtës në Serbi, doganat dhe rregulloret e tjera ekonomike. Në YIHR KS Suzana do të fokusohet në procesin e ballafaqimit me të kaluarën dhe ndërtimit të paqes.