Bordi

Bordi

Nita Deda

Nita Deda është një operatore e njohur kulturore në Kosovë me përvojë si drejtoreshë...
Bordi

Vjosa Rexhepi

Vjosa Rexhepi është aktiviste për të drejtat e njeriut, e cila ka qenë e...
Bordi

Besart Lumi

Besart Lumi punon si Këshilltar i Programit të Ballkanit Perëndimor për Fondacionin PeaceNexus, partnerë mbështetës...
Bordi

Linda Gusia

Linda Gusia është sociologe, aktiviste dhe pedagoge në departamentin e Sociologjisë në Universitetin e...