Stafi

Stafi

ART VULA

Art Vula u bë pjesë e ekipit të YIHR në Nëntor të vitit 2022...
Stafi

ANIDA GJURGJIALI

Anida Gjurgjiali përfundoi studimet Bachelor për Gjuhë dhe Letërsi Angleze, kurse studimet Postdiplomike për Demokraci...
Stafi

HANA BERISHA

Hana iu bashkua YIHR KS në nëntor të 2022 në pozitën e Asistentes së...
Stafi

Suzana Marić

Suzana Marić iu bashkua ekipit të YIHR KS në nëntor 2022 si Asistente e...
Stafi

Uresa Ahmeti

Uresa Ahmeti iu bashkua ekipit të YIHR KS në gusht 2022 si Asistente Programi...
Stafi

Blendë Pira

Blendë Pira aktualisht punon si Hulumtuese Ligjore dhe Kordinatore e Programit për Programin për...