Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut dhe aktivistët e Nisma Ime shënuan ditën kombëtare të personave të pagjetur