Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut mbajti mbledhjen e Kuvendit të saj