Publikimi i raportit të parë të përbashkët të shoqërisë civile për të drejtat e njeriut në Kosovë