PUNËTORIA “SUPERCHANGERS” – THIRRJE PËR APLIKIM – 23.09.2019