Studentët e gjeneratës së dytë të Shkollës për Lider të Rinj, në vizitë studimore në Beograd